Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

ЗОП ПРО ООД,

със съдействието на Камара на инженерите в инвестииционното проектиране (КИИП),

организират 
онлайн обучение
на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници"
9-ти февруари, 13:00-17:30 часа,
онлайн в платформата zoom.
Регистрацията се извършва на:https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMuduCsqDgsHtZtrsKNJr75gjEZcV26HizK
Повече информация за обучението може да намерите тук.

Програма
13:00 – 14:15 -лектори Мила Каменова и Росица Йорданова
Често допускани грешки от възложители
- Критерии за подбор, съгласно разпоредбите на ЗОП;
- Примери за неправомерно прилагане на критерии за подбор в обществените поръчки;
- Методика за оценка съгласно разпоредбите на ЗОП;
- Примери за неправомерно прилагани методики за оценка в обществените поръчки.
14:15 – 14:30 - почивка
14:30 – 15:30 - лектор Мила Каменова
Искане за промяна и разяснения по документацията на обществената поръчка
- Възможности и права на участниците по чл. 33, чл. 100, чл. 179, чл. 180 и чл.189 от ЗОП;
- Възможности и задължения на възложителите при искане за промяна и разяснения по документацията на обществената поръчка.
15:30 – 15:45 почивка
15:45 – 17:00 - лектори Мила Каменова и Росица Йорданова
Често допускани грешки от участниците при подготовка на оферта за обществена поръчка – примери и практически съвети за тяхното отстраняване
- при подготовка на предложение за изпълнение на поръчката;
- при подготовка на ценово предложение;
- при попълване на ЕЕДОП.
17:00 – 17:30 - лектори Мила Каменова и Росица Йорданова
Дискусия
Такстата за участие е 120 лв. без ДДС. 

Прикачени документи

Още Съобщения

24/ 11/ 2023

Уебинар 3 на ХИЛТИ България за 2023 г. - "Оразмеряване на анкери с отчитане на съдействието на армировката за срязващи усилия съгласно EN 1992-4" - 29.11.2023 г.

21/ 11/ 2023

Конференция с български и германски експерти на тема "Технологии и услуги за управление на водите в България", 5-7.12.2023 г.

21/ 11/ 2023

Покана за официално откриване паметник на Кольо Фичето

16/ 11/ 2023

Семинар за конструкции в градски райони, 22.11.2023 , УАСГ