Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В НС е внесен важен ЗИД на ЗУТ за електронизация на процеса за разрешение за строеж

В Народното събрание е внесен

важен ЗИД на ЗУТ за електронизация на процеса за разрешение за строеж:

ЗИД на ЗУТ № 49-454-01-23 от 01.03.2024 г., внесен от Божидар Божанов и др.

Колеги,

Ако имате бележки и/или предложения за допълване (само по електронизацията), моля, изпращайте ги в ЦУ чрез Регионалните колегии и Националните професионални секции на КИИП.

Още Съобщения

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.

22/ 03/ 2024

Кръгла маса „Енергийна ефективност – предизвикателства, възможности, проблеми“, 04.04.2024 г., Интер Експо Център, гр. София

22/ 03/ 2024

Предложение за промяна на Методика за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги, секция „Водно строителство“ -2024г.

21/ 03/ 2024

Покана за честване на Световния ден на геодезиста