Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Преференциални условия за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, 2023-2024

ПЪРВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД, съвместно с Централно управление на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), предлага САМО за членове на КИИП следните НОВИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството".

ВТОРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Алиант Застрахователен Брокер ЕООД, съвместно с Централно управление на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), предлага САМО за членове на КИИП  НОВИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството".  Застраховател е  ЗК Аксиом АД.

--------

           Обект на тази застраховка е професионалната отговорност на лица, подлежащи на задължително застраховане съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Предложенията са валидни за членове на КИИП в цялата страна.

Подробна информация за преференциалните условия и как да заявите застраховка ще откриете в приложените оферти. 

Прилагаме и въпросник, който е необходимо да попълните при заявяване на застраховка.

В А Ж Н О

Лицата, извършващи технически контрол по част "Конструктивна"  и оценка за съответствие следва да сключат отделна застраховка (възможно е сключване в една полица) и да заплатят премия за дейността, различна от тази за проектант.

Строителният надзор е отделна застрахователна позиция и се заплаща отделно.


Прикачени документи

Още Съобщения

24/ 11/ 2023

Уебинар 3 на ХИЛТИ България за 2023 г. - "Оразмеряване на анкери с отчитане на съдействието на армировката за срязващи усилия съгласно EN 1992-4" - 29.11.2023 г.

21/ 11/ 2023

Конференция с български и германски експерти на тема "Технологии и услуги за управление на водите в България", 5-7.12.2023 г.

21/ 11/ 2023

Покана за официално откриване паметник на Кольо Фичето

16/ 11/ 2023

Семинар за конструкции в градски райони, 22.11.2023 , УАСГ