Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Преференциални условия за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, 2023-2024

ПЪРВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД, съвместно с Централно управление на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), предлага САМО за членове на КИИП следните НОВИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството".

ВТОРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Алиант Застрахователен Брокер ЕООД, съвместно с Централно управление на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), предлага САМО за членове на КИИП  НОВИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството".  Застраховател е  ЗК Аксиом АД.

--------

           Обект на тази застраховка е професионалната отговорност на лица, подлежащи на задължително застраховане съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Предложенията са валидни за членове на КИИП в цялата страна.

Подробна информация за преференциалните условия и как да заявите застраховка ще откриете в приложените оферти. 

Прилагаме и въпросник, който е необходимо да попълните при заявяване на застраховка.

В А Ж Н О

Лицата, извършващи технически контрол по част "Конструктивна"  и оценка за съответствие следва да сключат отделна застраховка (възможно е сключване в една полица) и да заплатят премия за дейността, различна от тази за проектант.

Строителният надзор е отделна застрахователна позиция и се заплаща отделно.


Прикачени документи

Още Съобщения

09/ 07/ 2024

Дискусионен форум за Ролята на енергийните общности в България - технологии, бариери и решения, 18 юли 2024,  Дом на Европа,гр. София

04/ 07/ 2024

Предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел 2

02/ 07/ 2024

На 18-19-20 октомври 2024г. в хотел „МАРИЦА ИЗТОК” на Старозагорски минерални бани ще се проведе  Национална конференция под надслов „ВОДАТА Е ЖИВОТ-2”, организирана от НПС „ВС“.

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация