Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Преференциални условия за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“

ПЪРВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инстрейд Застрахователен Брокер ЕООД, съвместно с Централно управление на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), предлага САМО за членове на КИИП следните НОВИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството".

ВТОРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Алиант Застрахователен Брокер ЕООД, съвместно с Централно управление на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), предлага САМО за членове на КИИП  ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството".  Застраховател е  ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД.

Обект на тази застраховка е професионалната отговорност на лица, подлежащи на задължително застраховане съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Предложенията са валидни за членове на КИИП в цялата страна.

Подробна информация за преференциалните условия и как да заявите застраховка ще откриете в приложените оферти. 

Прилагаме и въпросник, който е необходимо да попълните при заявяване на застраховка.

В А Ж Н О

Колеги, обръщаме Ви внимание, че застраховката е само за проектиране и не включватехнически контрол по част “Конструктивна” на инвестиционния проект“ и  “оценка за съответствие на инвестиционния проект“.

Те са в отделна застрахователна позиция  и подлежат на застраховане в друг застрахователен договор.


Прикачени документи

Още Съобщения

19/ 05/ 2023

Лекция на инж. Ментор Лунжи на тема: "Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите", 30.05.2023 г., УАСГ 

16/ 05/ 2023

Конференция на тема "Иновативни решения за кръгово строителство", 25.05.2023 г., УАСГ

12/ 05/ 2023

Лекция на д-р инж. Николай Милев, катедра Геотехника на УАСГ, за посещението му в Турция след земетресението - април 2023 г., 16.05.2023 г

12/ 05/ 2023

Технически изисквания към сградите за защита от радон - презентации на инж. Ирена Колева