Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Застраховане на трансгранични строителни услуги в ЕС - въпроси към членовете на КИИП

Застраховане на трансгранични строителни услуги в ЕС -
въпроси към членовете на КИИП

Колеги,

От страна на ЕК са поставени следните три въпроса към държавите членки:  

1.  Как строителният сектор във Вашата държава (строителни компании, занаятчийски предприятия, архитекти, строителни инженери, инженери в инвестиционното проектиране) се справя със застраховането при трансграничното предоставяне на строителни услуги в рамките на ЕС?
(Моля посочете специфичните затруднения, които срещат фирмите в сектора и лицата упражняващи професиите архитект и инженер)

2.  Запознати ли сте с видовете застрахователни продукти, които се предлагат във вашата държава на доставчиците на услуги от ЕС, които искат да предоставят трансгранично строителни услуги?
(Моля посочете/избройте видовете застраховки или друг вид гаранции, с които сте запознати)

3.  Съществуват ли специфични решения във Вашата държава на национално, регионално или секторно ниво (предлагани например от страна на бизнес асоциации, камари и браншови организации) за предоставяне на подходящи застрахователни продукти на лица, които искат да предоставят трансгранично строителни услуги в рамките на ЕС?
(Моля опишете накратко, като реферирате и към съответни документи, решения, нормативна база, ако е приложимо)  

Който има интерес, моля да пише до имейла на ЦУ на КИИП kiip@mail.bg

Още Съобщения

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.

22/ 03/ 2024

Кръгла маса „Енергийна ефективност – предизвикателства, възможности, проблеми“, 04.04.2024 г., Интер Експо Център, гр. София

22/ 03/ 2024

Предложение за промяна на Методика за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги, секция „Водно строителство“ -2024г.

21/ 03/ 2024

Покана за честване на Световния ден на геодезиста