Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Участие на български проектантски фирми в процеса на възстановяване на Украйна

Уважаеми колеги,

На среща с г-н Никола Стоянов - министър на икономиката и индустрията, г-н Георги Тодоров - министър на електронното управление и представители на бизнеса се обсъдиха възможностите за участие на български фирми в процеса на възстановяване на Украйна.

На срещата бе взето решение спешно да бъде изпратена информация със списък с фирми, които могат да се включат в търгове за възстановяването на Украйна, в приоритетните направления, посочени в приложения доклад. Информацията ще бъде използвана за подготовката на участието на министъра на финансите г-жа Росица Велкова на заседание на Съвет по икономически и финансови въпроси (ECOFIN).

Във връзка с гореизложеното Ви предоставяме доклад, презентация и форма за попълване на информация с предложения за компании.

Информацията за фирми в сектор енергетика ще бъде обобщавана от Министерство на енергетиката.

В допълнение може да изпращате и въпроси, които са важни за успешното участие на български фирми в търговете.

Моля, информацията, която изпращате да бъде на английски език.

Формата за попълване на информация изпращайте във формат Excel най-късно до 10 май 2023 г. вкл. на E-mail:  kiip@mail.bg


Прикачени документи

Още Съобщения

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.

22/ 03/ 2024

Кръгла маса „Енергийна ефективност – предизвикателства, възможности, проблеми“, 04.04.2024 г., Интер Експо Център, гр. София

22/ 03/ 2024

Предложение за промяна на Методика за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги, секция „Водно строителство“ -2024г.

21/ 03/ 2024

Покана за честване на Световния ден на геодезиста