Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Покана за Втората "Балушева лекция" 2024

ПОКАНА

Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство и катедрата по Геотехника на УАСГ любезно Ви канят да присъствате на връчването на годишната награда в обласста на геотехниката на името на проф. Балуш Балушев. Събитието ще се състои на 13 март 2024 от 17:00 ч. в зала 220 на УАСГ.

Проф. Адам ще изнесе втората "Балушева лекция" на тема "Енергийни геоконструкции - геотехническият принос за смекчаване на изменението в климата"

След лекцията ще има коктейл за обмяна на идеи и мнения.

Професор Дитмар Адам е ръководител на катедра Геотехника към Техническия университет във Виена. Той е ръководител на изследователския отдел по геотехника, земна и скална механика и ръководител на лабораторията по земна механика, като в това си качество е наследник на проф. Карл Терцаги.

От началото на деветдесетте години той трупа богат академичен, изследователски и професионален опит в геотехническото инженерство. Той получава докторска степен от ТУ Виена през 1996 г. и завършва своята хабилитация през 2002 г. През 2008 г. е назначен за редовен професор по геотехника, като пряк наследник на проф. Хайнц Брандл.

Неговите изследвания са отразени в над 300 публикации в международни списания и сборници от конференции и повече от 250 покани за презентации, голям част като ключов лектор на международни конференции, в областта на геотехническото инженерство, в около 80 страни. Носител на редица престижни международни награди.

Проф. Адам е генерален секретар на Австрийското дружество по земна механика и геотехническо инженерство и активен член в множество национални и международни комитети. Консултантската му дейност се разпростира по твърде много държави от целия свят. Автор е на повече от 1000 проекта в областта на геотехниката и екологичното инженерство, в повече от 40 страни по целия свят.

Прикачени документи

Още Съобщения

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.

22/ 03/ 2024

Кръгла маса „Енергийна ефективност – предизвикателства, възможности, проблеми“, 04.04.2024 г., Интер Експо Център, гр. София

22/ 03/ 2024

Предложение за промяна на Методика за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги, секция „Водно строителство“ -2024г.

21/ 03/ 2024

Покана за честване на Световния ден на геодезиста