Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ВАЖНО! От 01.05.2022 г. се въвежда такса за разглеждане на документи за ПП и ТК

КАМАРА НА ИНЖEНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - СИЛИСТРА

гр. Силистра, ул.”Симеон Велики”70,ет.3, офис 23,

e – mail: wektor@mail.bg, kalinova_53@abv.Bg

СЪОБЩЕНИЕ

На основание писмо № КИИП-ЦУ-058/27.04.2022г, и взето Решение на Управителен съвет на КИИП на 25.03.2022г, считано от 01.05.2022г се въвежда такса за разглеждане на документи за ОПП, ОПП-БЧ, ППП и ТК в размер на 150лв с ДДС.

Във връзка с това решение сумите, които трябва да внесе всеки кандидат за вписване в регистрите на КИИП, са следните:

 1. За ОПП-сумите се внасят на банковата сметка на РК-Силистра: 150лв такса за разглеждане на документи + 150лв встъпителна вноска+120лв чл.внос за календарната година /150+150+120=420лв/

 2. За ППП  /при предварително платен членски внос за календарната година в размер на 120лв/

след ОПП с членство в РК-Силистра- сумата се внася на банковата сметка на РК-Силистра- 150 лв такса за разглеждане на документи.

Одобрените кандидати внасят на банковата сметка на Централен офис сумата от 36лв за изготвяне на печат и удостоверение

- след ОПП-БЧ /ограничена проектантска правоспособност без членство/- сумите се внасят на банковата сметка на РК-Силистра:150лв за разглеждане на документи +150лв встъпителна вноска /150+150 =300лв/

3. За ТК /технически контрол/- сумите се внасят по банковата сметка на РК-Силистра

- за новокандидатстващи за ТК: 150лв за разглеждане на документи + 150лв вноска за регистрация за периода на оправомощаване-5год /150+150=300лв/

- за кандидатстващи за подновяване на регистрацията за ТК: 150лв. такса за разглеждане на документи + 150лв вноска за периода на оправомощаване - 5год /150+150=300лв/

 Банкова сметка на РК - Силистра

            BG 16 UNCR 7527 1002 3475 15   BIC: UNCR BGSF

            Уни Кредит Булбанк-АД-гр.Силистра

 Банкова сметка на Централен офис на КИИП:

BG 52 UNCR 7527 1000 0595 10       BIC: UNCR BGSF

Уни Кредит Булбанк-АД- София

ВРЪЗКИ: 0889691308 – инж.В.Велев, e – mail: wektor@mail.bg

              0888904116-   Г. Калинова-техн.секретар,e-mail : kalinova_53@abv.bg

Още Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти България - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.