Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" (МДПK)

към Строителния факултет на УАСГ - организатор на събитието

и КИИП- партньор на събитието

Ви канят да участвате в

Седмия национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции,

който ще се проведе в на 18 юни 2021 г. в гр. София.

 

Основни тематични направления:

1. Теоретични и експериментални изследвания в областа на стоманените, дървените и комбинираните конструкции;

2. Практически реализации и постижения в проектирането, и изграждането на стоманени, дървени и комбинирани конструкции;

3. Фасаден инженеринг.

 

Важни дати:

01.03.2021 - Краен срок за изпращане на резюмета на доклади;

15.03.2021 - Потвърждение за приемане на резюметата;

01.05.2021 - Краен срок за изпращане на пълните текстове на докладите.

 

Повече информация може да намерите на следния ЛИНК 

Регистрационен формуляр ще откриете в приложената покана за регистрация.

Прикачени документи

Още Съобщения

07/ 05/ 2021

Предложение от ECEC за участие в европейски конкурс с награди

29/ 04/ 2021

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

28/ 04/ 2021

Онлайн обучение за влаганите в строежите строителни продукти, организирано от БААИК

13/ 04/ 2021

Покана от председателя на ECEC Klaus Thürriedl за участие в онлайн събитие