Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

19-ти Симпозиум на MASE - 15-18.09.2021 г. , гр.Охрид, Република Северна Македония

19-тият  Симпозиум на MASE  (Дружеството на строителните инженери  на Македония) на тема : „ЕВРОКОДОВЕТЕ – ВРАТА КЪМ ЕВРОПА“

ще се проведе от 15 до 18 Септември 2021 г.

в гр. Охрид, Република Северна Македония.

В зависимост от актуалната ситуация, събитието ще се проведе на живо или в комбинация с Е-платформа,  чрез която  колеги, които не могат да присъстват,  ще имат възможност да участват „online“.

Официалните езици на  Симпозиума са македонски и английски.

Пълна информация за събитието ще откриете в приложения файл, както и на официалната страница на Дружеството : http://mase.gf.ukim.edu.mk

Прикачени документи

Още Съобщения

01/ 07/ 2021

"Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви" с автор инж. Орлин Илиев

22/ 06/ 2021

Онлайн среща с авторите на Наръчника по строително право

21/ 06/ 2021

4МCAD 21 - Българската алтернатива на Autocad

18/ 06/ 2021

Годишно представяне на продуктите на GREE