Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Безплатен национален семинар на тема: “Потенциални възможности на фотоволтаиците за енергетиката в България”

Български национален комитет по осветление (БНКО),

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП),

Национален център по мехатроника и чисти технологии  при ТУ-София и

със съдействието на Jinko Solar

имат удоволствието да Ви поканят на  безплатен национален семинар на тема:


“Потенциални възможности на фотоволтаиците за енергетиката в България ”


Дата и място на провеждане:

- 24 ноември 2022 г. (четвъртък) от 13:00h – 17:00 h

в новата зала на Национален център по мехатроника и чисти технологии  при ТУ-София


Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 02/ 2024

VII Международна научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта -2024", 9-11.10.2024 г., ВТУ "Тодор Каблешков"

26/ 01/ 2024

BIM семинар - Корейския институт за развитие, 29.01.2024 г.

23/ 01/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 01.02.2024 г. 

23/ 01/ 2024

Календар на международните изложения в Туркменистан през 2024