Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Безплатен национален семинар на тема: “Потенциални възможности на фотоволтаиците за енергетиката в България”

Български национален комитет по осветление (БНКО),

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП),

Национален център по мехатроника и чисти технологии  при ТУ-София и

със съдействието на Jinko Solar

имат удоволствието да Ви поканят на  безплатен национален семинар на тема:


“Потенциални възможности на фотоволтаиците за енергетиката в България ”


Дата и място на провеждане:

- 24 ноември 2022 г. (четвъртък) от 13:00h – 17:00 h

в новата зала на Национален център по мехатроника и чисти технологии  при ТУ-София


Прикачени документи

Още Съобщения

05/ 12/ 2022

Материали от проведеното на 28-29.11.2022 г. обучение за енергийните характеристики на сградите.

05/ 12/ 2022

Изменение на часовите ставки в чл. 19, ал.1 на Методиката за възнагражденията

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023