Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Силистра

О Б Я В А

За провеждане на ОС на КИИП-РК-Силистра за 2022г

Регионалното ръководство на РК на КИИП -Силистра свиква Общо отчетно събрание на КИИП РК-Силистра за 2022г. на 28.02.2023г /вторник/ от 18.00часа.

Събранието ще се проведе в Комплекс „Данубе“-гр.Силистра, при следния дневен ред:

1.Избор на Комисия по предложенията

2.Избор на Комисия по избора

3.Отчетен доклад за дейността на РК-Силистра през 2022г.

4.Отчет на Контролния съвет при РК-Силистра за 2022г.

5.Приемане на Отчетния доклад на Ръководството на РК-Силистра и КС за 2022г.

6.Бюджет 2023г.

7.Приемане Бюджет 2023г.

8.Програма за обучение и повишаване квалификацията на членовете на КИИП за 2023г.

9.Избор и утвърждаване на делегати на ОС на КИИП

10.Обсъждане на публикуваните в сайта на КИИП предложения за промени в Устава на КИИП

11.Разни

Още Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти България - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.