Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Ямбол

 ДНЕВЕН РЕД

 

за провеждане на Общото отчетно събрание на на РК на КИИП – Ямбол

 

                   Дата на провеждане: 29.04.2022 г.

                   Начало: 16,30 ч., при липса кворум, събранието ще се проведе в 17,30 ч.

                   Място: залата на община „Тунджа“

 

 

                    1. Отчет на ръководството за дейността на Регионалната колегия за 2021 г.

                2. Приемане на годишния финансов отчет за 2021 година.

                3. Отчет на Контролния съвет на Регионалната колегия за 2021 г.

                4. Приемане на бюджет на Регионалната колегия за 2022 година.

                5. Избор на участници в Експертен съвет.

                6. Избор на делегати за Общото отчетно събрание на КИИП.

                7. Обсъждане на предложенията за промяна на Устава на КИИП.

                8. Разни.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК – ЯМБОЛ:

                                                                                              /инж. Дженко Дженков/

Още Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти България - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.