Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Силистра

О б я в а

За провеждане на ОС на КИИП-РК-Силистра

  ОС на КИИП-РК-гр.Силистра ще се проведе на 28.04.2022г./четвъртък/ от 18.00часа

в залата на ресторант „България“-гр.Силистра/бившата сграда на сладкарница

Захарно петле/ при следния дневен ред:


1.Избор на Комисия по предложенията

2.Избор на комисия по избора

3.Отчетен доклад за дейността на РК-Силистра през 2021г.

4.Отчет на Контролния съвет при РК-Силистра за 2021г.

5.Обсъждане и приемане на отчетния доклад и доклада на Контролния съвет на РК-Силистра за 2021г.

6.Представяне на Бюджета за  2022г.

7.Обсъждане и приемане на Бюджет за2022г.

8.Програма за обучение и повишаване на квалификацията на членовете на КИИП за 2022г.

9.Избор на Зам.председател на РК-Силистра

10.Избор на делегати на ОС на КИИП

11.Разглеждане на публикуваните в сайта на КИИП предложения за промени в Устава на КИИП

12.Разни

Още Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти България - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.