Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Извънредно Общо събрание на РК на КИИП

 УС на РК Шумен свиква Извънредно Общо събрание на РК Шумен при дневен ред с една единствена точка:

1.  Обсъждане на възможността за закупуване на Офиса в гр. Шумен, който от дълго време и към настоящия момент  се ползва от ръководството  на Регионална колегия гр. Шумен,  при продажна цена в размер на 45 000 лева.

 

Събранието ще се проведе на 7 декември от 15:00 часа в офиса на РК Шумен, ул."Съединение" 109, ет.4, офис 16. При липса на кворум, то ще започне в 16:00 часа.

Още Съобщения

18/ 01/ 2022

Пресконференция, организирана от Координационния съвет на браншовите организации в строителството

14/ 01/ 2022

За електронното служебно свидетелство за съдимост (ЕССС)

10/ 01/ 2022

Ценово предложение за издаване на електронен подпис  за членове на КИИП, 2022

06/ 01/ 2022

Предложение за участие в научно-изследователски проект на Съвместния изследователски център  на ЕК