Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Извънредно Общо събрание на РК на КИИП

 УС на РК Шумен свиква Извънредно Общо събрание на РК Шумен при дневен ред с една единствена точка:

1.  Обсъждане на възможността за закупуване на Офиса в гр. Шумен, който от дълго време и към настоящия момент  се ползва от ръководството  на Регионална колегия гр. Шумен,  при продажна цена в размер на 45 000 лева.

 

Събранието ще се проведе на 7 декември от 15:00 часа в офиса на РК Шумен, ул."Съединение" 109, ет.4, офис 16. При липса на кворум, то ще започне в 16:00 часа.

Още Съобщения

15/ 02/ 2024

VII Международна научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта -2024", 9-11.10.2024 г., ВТУ "Тодор Каблешков"

26/ 01/ 2024

BIM семинар - Корейския институт за развитие, 29.01.2024 г.

23/ 01/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 01.02.2024 г. 

23/ 01/ 2024

Календар на международните изложения в Туркменистан през 2024