Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Габрово

Годишното отчетно събрание на РК на КИИП Габрово ще  се проведе на 17.06.2021г. /четвъртък/ от 17,00ч. в зала „Минчо Минчев” на Художествена галерия „Христо Цокев” ул. „Св. Св. Кирил и  Методий” №10 гр.Габрово,

при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на дейността на КИИП Габрово за отчетната 2020 г.
  2. Доклад на Контролния съвет
  3. Финансов отчет
  4. Обсъждане и приемане на отчета и доклада – разисквания, дискусии
  5. Приемане на проекто-бюджет 2021 г.
  6. Избор делегати за Общо събрание на КИИП София
  7. Разглеждане предложенията за промени в Устава на КИИП
  8. Разни

Още Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти България - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.