Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо Отчетно-изборно събрание на РК на КИИП Разград

Редовното общо отчетно- изборно събрание на РК на КИИП Разград ще се проведе
на 24.06.2021 г.(четвъртък) от 17,00 часа в стола на
ОП „Ученическо столово хранене и почивно дело” гр.Разград при следния дневен ред:1. Отчетен доклад за 2020г.

2. Отчет за изпълнение на бюджет за 2020г.

3. Отчет на Контролния съвет за 2020г.

4.Обсъждане и приемане на Отчетен доклад, Отчет за изпълнение на бюджета и
Отчет на Контролния съвет за 2020г.

5. Приемане на бюджет за 2021г.

6. Избор на нов член на Контролния съвет на мястото на инж. Минчо А. Ангелов.

7. Избор на делегати за Общо Събрание на КИИП на 29 – 31.10.2021г.

8. Разни.

С оглед вземането на важни решения присъствието ви е наложително.

Още Съобщения

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.

22/ 03/ 2024

Кръгла маса „Енергийна ефективност – предизвикателства, възможности, проблеми“, 04.04.2024 г., Интер Експо Център, гр. София

22/ 03/ 2024

Предложение за промяна на Методика за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги, секция „Водно строителство“ -2024г.

21/ 03/ 2024

Покана за честване на Световния ден на геодезиста