Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП Монтана

Редовното отчетно-изборно събрание на РК на КИИП гр.Монтана през 2020г.,

ще се проведе на 15.02.2020г. (събота) от 10,00ч. в конферентната зала на хотел “Монтана”

гр.Монтана, бул. „Трети март“ №120 


Проект за дневен ред на ОС на РК на КИИП гр.Монтана :       

1. Отчет на ръководството на Регионална колегия на КИИП–Монтана за дейността през 2019г. и през изминалия четиригодишен мандат.

2. Отчет за изпълнение на бюджета за 2019г.

3. Доклад на Контролния съвет за извършената проверка на дейностите на РК на КИИП –Монтана за 2019г.

4. Приемане на бюджет за 2020г на РК на КИИП –Монтана.

5. Избори на Ръководство и Контролен съвет на РК на КИИП –Монтана за следващия четиригодишен мандат.

    5.1. Избор на Председател на РК на КИИП – Монтана.

    5.2. Избор на заместник – председател на РК на КИИП – Монтана.

    5.3. Избор на Контролен съвет и Председател на Контролен съвет към РК на КИИП – Монтана.

    5.4. Утвърждаване на председателите на регионалните професионални секции при РК на КИИП – Монтана.

6. Избор на делегати за Общото събрание на КИИП през м. април 2020г..

7. Разни.

Още Съобщения

03/ 03/ 2021

ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!!!!

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП