Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП гр.Кюстендил

Редовното Общо отчетно - изборно събрание на РК на КИИП гр.Кюстендил ще се проведе на 08.02.2020г.,
в гр.Кюстендил, сградата на НТС/бул."Македония" 2/ зала 2,от 09:00 часа.

                                  Дневен ред :

1. Отчет за дейноста  на РК на КИИП гр.Кюстендил за периода 2016 - 2020 г..
2. Доклад на Контролния съвет към РК на КИИП  гр.Кюстендил.
3. Разглеждане и приемане на проекто-бюджет на РК на КИИП гр.Кюстендил за 2020г..
4. Избор на ново ръководство и контролен съвет към РК на КИИП гр.Кюстендил.
5. Избор на делегати за Общото очетно - изборно събрание на КИИП.
6. Разни. 

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП