Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

"Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви" с автор инж. Орлин Илиев

Колеги,

Излезе от печат първото в България техническо "Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви" с автор инж. Орлин Илиев.  

Изданието е пълноцветно, формат А4, 112 страници.  

 Редакционен съвет:  

проф. д-р инж. Димитър Назърски – главен редактор   

доц. д-р Ценка Кунева – част Растителност   

ланд. арх. д-р Галина Янчева – част Субстрати   

проф. д-р инж. Петър Стефанов  – част Пътно строителство   

ас. д-р инж. Марин Дончев – част Пътно строителство   

гл. ас. д-р инж. Емил Цанов  – част ВиК   

 

Ръководството може да намерите във верига книжарници Сиела и на https://ciela.com/rakovodstvo-za-proektirane-i-izpalnenie-na-zeleni-pokrivi-i-parking-pokrivi.html 

 В Сиела (коричната) цена е 12 лв., а за членове на КИИП е 7 лв.

Ако сте член на КИИП и желаете да се възползвате от по-ниската цена,  е необходимо да се свържете  с инж. Орлин Илиев  - 0888 706841 / +32 460 794161 (тук има WhatsApp и Viber) и да представите удостоверение.

 

Прикачени документи

Още Съобщения

08/ 08/ 2022

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за  “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция,организирана от НПС МДГЕ на  тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“ 

20/ 07/ 2022

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ 

19/ 07/ 2022

Информационно-дискусионна среща на тема:" Енергийната ефективност през новия програмен период 2021-2030",  28.07.2022