Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

НОВО РЪКОВОДСТВО НА КИИП

На 26-27 септември 2020 г. в Интер Експо Център, гр. София се проведе Редовното отчетно-изборно общо събрание на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Бяха избрани:

Централно ръководство на КИИП, мандат 2020-2024 г.:

инж. Марин Гергов - Председател на УС на КИИП.
инж. Огнян Атанасов - Заместник-председател на КИИП
инж. Антони Чипев - Главен секретар на КИИП

Председатели на Националните професионални секции (НПС), мандат 2020-2024 г.:

инж. Атанас Георгиев - НПС КСС
инж. Георги Франгов - НПС МДГЕ
инж. Иван Деянов - НПС ГПГ
инж. Красимир Велинов - НПС ЕАСТ
инж. Михаил Толев - НПС ОВКХТТГ
инж. Надежда Парлъкова - НПС ТСТС
инж. Райна Кожухарова - НПС ТЕХ
инж. Соня Велева - НПС ВС

Контролен съвет (КС) на КИИП, мандат 2020-2024 г.

инж. Георги Симеонов - Председател на КС, секция КСС
инж. Константин Гочев - член на КС, секция ТСТС
инж. Калин Рангелов - член на КС, секция ВС
инж. Лилия Аладжем - член на КС, секция ЕАСТ
инж. Нейко Нейков - член на КС, секция МДГЕ
инж. Никола Цветков - член на КС, секция ОВКХТТГ
инж. Светлана Бакъшева - член на КС, секция ГПГ

Комисия по дисциплинарно производство (КДП) на КИИП, мандат 2020-2023 г.

инж. Серафим Александров - Председател на КДП, секция ВС
инж. Ася Божинова-Хаапанен - член на КДП, секция МДГЕ
инж. Атанас Пунев - член на КДП, секция ОВКХТТГ
инж. Валери Кунчев - член на КДП, секция ГПГ
инж. Емил Крумов - член на КДП, секция КСС
инж. Марияна Миранджиева - член на КДП, секция ТСТС
инж. Никола Николов - член на КДП, секция ТЕХ

                           Честито на новото ръководство!
                      Ползотворна работа и успешен мандат!

Още Съобщения

18/ 11/ 2021

Покана за участие в научна конференция

05/ 11/ 2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НПС "ЕАСТ" НА КИИП

04/ 11/ 2021

Електронни услуги, предоставяни от Централния офис на КИИП на външни клиенти

21/ 10/ 2021

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2022