Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА BIM В СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Уважаеми Колеги,

УАСГ и София ТЕХ Парк, със съдействието на ЦУ на КИИП, ви кани да се включите в попълване на въпросник, като част от проучване на състоянието на средата за приложение на BIM в строителната практика (архитектурни бюра, инженерни проектантски бюра/фирми, строителни фирми, фирми за управление на проекти в строителството) в България. Моля, да ни съдействате с това проучване като попълните въпросника от линка по-долу. Моля да споделите линка с други заинтересовани по темата ваши колеги в практиката.

 Отговорете на въпросите като копирате линка по-долу на български или английски език;

  • Време за попълване: около 15 минути;
  • Срок за попълване: до 22.01.2024 г.

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezWkDepFqkSL3jnOjbjpRfcd-Ptl5eFAgFeHL2QX1uzzUgSg/viewform


 Въпросникът е съставен във връзка с изпълнение на проект, на който сме инициатори,  на тема „Дигитална трансформация и приложение на BIM  в строителната индустрия“ между София Тех Парк, УАСГ и Корейски институт за развитие (Южна Корея).

 

 Описание на програмата и конкретното проучване

 „Програмата за споделяне на знания“ (Knowledge Sharing Program – KSP към KDI - Korea Development Institute) е модел за икономическо сътрудничество, подкрепян от Министерството на икономиката и финансите на Южна Корея. Програмата KSP предоставя консултации за провеждане на политики с цел предоставяне на корейски знания и опит към партньорски държави.

Това проучване е ключов компонент от KSP на тема „Цифрова трансформация на строителния сектор в България“ и има за цел да събере ценна информация за текущото състояние за приложението на BIM, както и за конкретните нужди от обучение. Предоставената от Вас информация ще бъде инструмент за създаване на целенасочена и ефективна програма за обучение по BIM, съобразена с уникалните изисквания на българските условия. Оценяваме високо вашето участие и принос в това проучване. 

          Цел: Този въпросник е има за цел да идентифицира приоритетите на бъдеща програма за обучение и специфични нужди за развитие на BIM умения на специалистите в сектора.

            Поверителност: Вашите отговори ще бъдат запазени като поверителни, а обобщените данни ще бъдат използвани единствено за създаване на персонализирана програма за обучение по BIM. Отделните отговори няма да бъдат разкривани.

            Насоки: Моля, да отделите време, за да отговорите внимателно на следващите въпроси. Вашият принос е ключов за разбирането на текущото състояние на внедряването на BIM, с цел идентифициране на конкретни предизвикателства.

Благодарим предварително за Вашето любезно сътрудничество. Нека работим заедно, за да подобрим нашите възможности и да постигнем успех чрез ефективното използване на BIM в българската строителна индустрия.

Ще Ви информираме текущо за предстоящи събития и активности във връзка с изпълнението на проекта!

 

Още Съобщения

15/ 02/ 2024

VII Международна научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта -2024", 9-11.10.2024 г., ВТУ "Тодор Каблешков"

26/ 01/ 2024

BIM семинар - Корейския институт за развитие, 29.01.2024 г.

23/ 01/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 01.02.2024 г. 

23/ 01/ 2024

Календар на международните изложения в Туркменистан през 2024