Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел 2

Уважаеми колеги,

На сайта на Централно управление на КИИП в рубрика „Нормативна уредба – Вътрешна – Проекто“ са публикувани предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел 2, приети на съвместно заседание на ЦКТК, Националното ръководство на НПС КСС и представители на НПС ТСТС и НПС ВС на 18.06.2024 г.

Коментари и предложения изпращайте най-късно до 31.08.2024 г. на инж. Маринела Цветкова – секретар на ЦКТК на E-mail: m_tsvetkova@kiip.bg

.

Още Съобщения

09/ 07/ 2024

Дискусионен форум за Ролята на енергийните общности в България - технологии, бариери и решения, 18 юли 2024,  Дом на Европа,гр. София

04/ 07/ 2024

Предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел 2

02/ 07/ 2024

На 18-19-20 октомври 2024г. в хотел „МАРИЦА ИЗТОК” на Старозагорски минерални бани ще се проведе  Национална конференция под надслов „ВОДАТА Е ЖИВОТ-2”, организирана от НПС „ВС“.

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация