Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

Колеги ВиК,

На сайта за обществени консултации е публикуван
Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията.

Моля, който има някакви бележки и коментари и желае да ги направи по-забележими и силни през КИИП,  да ги представи чрез Регионалната си професионална секция "Водно строителство" на Националната професионална секция най-късно до 01.07.2024.

Националната професионална секция "Водно строителство"  ще обобщи вашите мнения и ще ги изпрати в ЦУ, за да представим общо становище от името на КИИП.

Още Съобщения

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация

19/ 06/ 2024

Покана за Дискусионен Форум "Специализирани сгради с обществено предназначение" 

11/ 06/ 2024

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 06/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 20.06.2024 г. , гр. Ямбол