Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Проект на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии, публикуван за обществено обсъждане

Колеги, 

на сайта за обществени консултации на МС е публикуван 

Проект на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии

Моля, в срок до 05.06.2024 г. (сряда) (до края на деня), заинтересованите да изпратят в ЦУ становища/мнения/предложения по Проекта, на E-mail: kiip@mail.bg , за да подготвим общо становище на КИИП.

Колегите, които не успеят да изпратят становище до 05.06.2024 г., имат възможност да публикуват своето лично мнение на strategy.bg до 08.06.2024 г. (неделя).

Още Съобщения

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация

19/ 06/ 2024

Покана за Дискусионен Форум "Специализирани сгради с обществено предназначение" 

11/ 06/ 2024

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 06/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 20.06.2024 г. , гр. Ямбол