Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, публикуван за обществено обсъждане на 08.12.2023

Колеги,

На Портала за обществени консултации (strategy.bg) на Министерски съвет

е публикуван за обществено обсъждане до 08.01.2024 г. 

Проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

В изготвения проект на нормативен акт са разписани изисквания за монолитното изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции; изпълнението на конструкции от готови бетонни и стоманобетонни елементи; контрол на качеството и документиране на изпълнените бетонни и стоманобетонни конструкции и изисквания за приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

Предложено е наредбата да влезе в сила 6 (шест) месеца след обнародването ѝ, за да могат участниците в строителството, държавните и общинските органи, браншовите организации и бизнеса да се запознаят с новите изискванията за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

Още Съобщения

15/ 02/ 2024

VII Международна научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта -2024", 9-11.10.2024 г., ВТУ "Тодор Каблешков"

26/ 01/ 2024

BIM семинар - Корейския институт за развитие, 29.01.2024 г.

23/ 01/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 01.02.2024 г. 

23/ 01/ 2024

Календар на международните изложения в Туркменистан през 2024