Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Информация за публикуван Проект за изменение на ЗУТ

Уважаеми колеги,

В сайта на МРРБ е обнародван проект за изменение на ЗУТ, както и мотивите към него.

Можете да се запознаете с текста тук: https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-zakon-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za-ustrojstvo-na-teritoriyata-86150/

Срокът за изпращане на становища е 11 ноември.

Още Съобщения

05/ 12/ 2022

Материали от проведеното на 28-29.11.2022 г. обучение за енергийните характеристики на сградите.

05/ 12/ 2022

Изменение на часовите ставки в чл. 19, ал.1 на Методиката за възнагражденията

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023