Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ

УАСГ обявява прием на студенти

със завършена степен на висше образование „бакалавър" и „магистър"

в НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

към Архитектурен факултет – РЕДОВНА форма на обучение.


За повече информация посетете страницата на МП по ОКН

https://uacg.bg/?p=194&l=1&m=59

 

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес