Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ

УАСГ обявява прием на студенти

със завършена степен на висше образование „бакалавър" и „магистър"

в НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

към Архитектурен факултет – РЕДОВНА форма на обучение.


За повече информация посетете страницата на МП по ОКН

https://uacg.bg/?p=194&l=1&m=59

 

Още Съобщения

05/ 12/ 2022

Материали от проведеното на 28-29.11.2022 г. обучение за енергийните характеристики на сградите.

05/ 12/ 2022

Изменение на часовите ставки в чл. 19, ал.1 на Методиката за възнагражденията

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023