Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Презентация на книгата "Строителна физика, основа на ЕЕ на сградите"- автор д-р инж. арх. Петар Николовски, Северна Македония - 26.05.2022 г.

Колеги,

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

и Българска асоциация за изолации в строителстовото (БАИС)

ви канят  на презентация на книгата

" Строителна физика, основа на енергийната ефективност на сградите" 

автор д-р инж. арх. Петар Николовски, Скопие, Северна Македония

на 26.05.2022 г. от 10:30 часа 

в Заседателната зала на Централен офис на КИИП


Входът е свободен след предварителна регистрация.

Участие може да заявите до 23.05.2022 г.  чрез електронната форма, посочена в поканата.

Прикачени документи

Още Съобщения

26/ 09/ 2022

Покана от Националния институт за недвижимо културно наследство

16/ 09/ 2022

Инициатива за безвъзмездно инспектиране на пострадалите инфраструктура и сгради в района на наводненията в Карловско

16/ 09/ 2022

Преференциални условия за застраховка „„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“

14/ 09/ 2022

Информация за предварителна версия на ръководство за адаптиране на сгради към климатичните промени