Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Презентация на книгата "Строителна физика, основа на ЕЕ на сградите"- автор д-р инж. арх. Петар Николовски, Северна Македония - 26.05.2022 г.

Колеги,

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

и Българска асоциация за изолации в строителстовото (БАИС)

ви канят  на презентация на книгата

" Строителна физика, основа на енергийната ефективност на сградите" 

автор д-р инж. арх. Петар Николовски, Скопие, Северна Македония

на 26.05.2022 г. от 10:30 часа 

в Заседателната зала на Централен офис на КИИП


Входът е свободен след предварителна регистрация.

Участие може да заявите до 23.05.2022 г.  чрез електронната форма, посочена в поканата.

Прикачени документи

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ