Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Покана за честване на Световния ден на геодезиста

П О К А Н А

за честване на Световния ден на геодезиста

 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Съюз на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), Камара на инженерите по геодезия (КИГ), Асоциация на геодезическите фирми (АГФ) и Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) канят всички колеги от геодезическата общност за тържествено отбелязване на Световния ден на геодезиста.

Тържественото честване ще се проведе на 21.03.2024 г. от 16:00ч. в Националния музей „Земята и хората“ в гр. София, бул. „Черни връх“ № 4.

  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК – СВЕТОВЕН ДЕН НА ГЕОДЕЗИСТА

Най-сърдечни поздравления по случай днешния професионален празник на всички колеги с пожелания за здраве, много професионални успехи  и да бъдете все така всеотдайнии и отговорни към нашата  професия.

 

                                                                                             инж. Иван Деянов

                                                                                             Председател на НПС ГПГ                                            

Още Съобщения

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.

22/ 03/ 2024

Кръгла маса „Енергийна ефективност – предизвикателства, възможности, проблеми“, 04.04.2024 г., Интер Експо Център, гр. София

22/ 03/ 2024

Предложение за промяна на Методика за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги, секция „Водно строителство“ -2024г.

21/ 03/ 2024

Покана за честване на Световния ден на геодезиста