Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Покана от Община Шумен за представяне на оферта за изпълнение на проучване

Уважаеми колеги,

В Камара на инженерите в инвестиционното проектиране се получи писмо от Община Шумен с молба за съдействие, като се популяризира информацията, за да достигне до по-голям брой колеги.

Съгласно Доклад №ОЗП-9/30.03.2023г. на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и във връзка с извършена проверка на кръгово кръстовище на бул. „Симеон Велики“ и вход-изход на магазин „Практикер“ в гр. Шумен  е необходимо да се възложи проучване и проектиране от правоспособен проектант, член на КИИП.

Моля, който проявява интерес, да изпрати до КИИП или директно до Община Шумен съответно предложение.

Получените в КИИП писма и контакти ще бъдат изпратени на Община Шумен своевременно.


С уважение,

инж. Надежда Парлъкова

Председател на НПС „ТСТС“ 

КИИП

Прикачени документи

Още Съобщения

24/ 11/ 2023

Уебинар 3 на ХИЛТИ България за 2023 г. - "Оразмеряване на анкери с отчитане на съдействието на армировката за срязващи усилия съгласно EN 1992-4" - 29.11.2023 г.

21/ 11/ 2023

Конференция с български и германски експерти на тема "Технологии и услуги за управление на водите в България", 5-7.12.2023 г.

21/ 11/ 2023

Покана за официално откриване паметник на Кольо Фичето

16/ 11/ 2023

Семинар за конструкции в градски райони, 22.11.2023 , УАСГ