Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Он-лайн курс – План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/ - РК ВАРНА

Уважаеми колеги,
Регионална колегия на КИИП - Варна, организира

ОН-ЛАЙН курс  ПУСО /ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ/.

Дата на провеждане:  15.10.2021 г. /петък/

Начало на курса:  09:00 часа

ЛЕКТОР: Доц. д-р инж. Румяна Захариева – кат. „Строителни материали и изолации“, УАСГ

Повече информация ще откриете ТУК 


МЕСТАТА СА ЗАПЪЛНЕНИ!

Още Съобщения

18/ 01/ 2022

Пресконференция, организирана от Координационния съвет на браншовите организации в строителството

14/ 01/ 2022

За електронното служебно свидетелство за съдимост (ЕССС)

10/ 01/ 2022

Ценово предложение за издаване на електронен подпис  за членове на КИИП, 2022

06/ 01/ 2022

Предложение за участие в научно-изследователски проект на Съвместния изследователски център  на ЕК