Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Он-лайн курс – План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/ - РК ВАРНА

Уважаеми колеги,
Регионална колегия на КИИП - Варна, организира

ОН-ЛАЙН курс  ПУСО /ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ/.

Дата на провеждане:  15.10.2021 г. /петък/

Начало на курса:  09:00 часа

ЛЕКТОР: Доц. д-р инж. Румяна Захариева – кат. „Строителни материали и изолации“, УАСГ

Повече информация ще откриете ТУК 


МЕСТАТА СА ЗАПЪЛНЕНИ!

Още Съобщения

21/ 10/ 2021

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2022 

20/ 10/ 2021

ОТЛАГАНЕ НА ОС НА КИИП, 2021 г.

13/ 10/ 2021

Он-лайн курс  – План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/ - РК ВАРНА


12/ 10/ 2021

CasaClima“- изложение и международна конференция за енергийна ефективност