Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обучение по ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.028 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, 18.01.2024

Колеги, 

Информираме ви за Обучението по ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.028 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, което ще се състои на 18 януари 2024 година от 9,30 до 17,00 часа.

Място: Голяма зала на  Федерацията на научно-техническите съюзи в България  с адрес: ул. „Георги С. Раковски“ 108, 1000 София център, София.

Обучението се организира съвместно от КЕО, Българският институт но стандартизация, Министерство на енергетиката и АУЕР.

Допълнителна информация в прикачените файлове.

Прикачени документи

Още Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти България - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.