Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК на КИИП КЮСТЕНДИЛ, 2019г.

РЕДОВНОТО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ  на РК на КИИП  ще се проведе на 09.02.2019г. в гр.Кюстендил,сградата на НТС/бул.”Македония”2/ зала 2,от 09:00 часа.

                                                  ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет на Регионалното Ръководство на РК на КИИП – Кюстендил 2018г..

2. Доклад на Контролния съвет към РК на КИИП – Кюстендил за 2018г..

3. Разглеждане и приемане на проекто-бюджет на РК гр.Кюстендил за 2019г..

4. Избор на делегати за ОС на КИИП.

5. Други.

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП