Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК на КИИП ЛОВЕЧ, 2019г.

РЕДОВНОТО  ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК на КИИП ЛОВЕЧ, 2019г. ще се проведе на 15.02.2019 r.от 13.30ч. rp.Ловеч , в салона на Mexaна - Галерия кв. Вароша

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП