Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

За актуализиране на изискванията на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

       Уважаеми колеги, 

       На 20.07.2021г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се проведе експертна среща за представяне и обсъждане на предварителните резултати от изпълнението на договор с предмет „Проучване и анализ на необходимостта от актуализиране на изискванията на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи за постигане на съответствие с изискванията на европейското техническо законодателство, европейските стандарти и националните условия на прилагането им, и изготвяне на мотивирани технически предложения за подобряване на изискванията на наредбата“.

       Целта на експертната среща беше представяне на извършеното от екипа на изпълнителя - Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура строителство и геодезия, както и обсъждане на направените предложения за необходимите краткосрочни и по-дългосрочни промени в наредбата.

       В срещата от страна на НПС "ВС" към КИИП участваха – инж.Соня Велева и инж.Иван Ангелов Наков /РК Пловдив/.

       Предлагам на вашето внимание материалите, предоставени от колектива, работил по промените в Наредба №2 и предложенията на Камара на строителите в България (КСБ)

       Моля в случай, че имате коментари и бележки по предоставените материали да ги изпратите до 30.08.2021г. на  E-mail: kiip_nps_vs@mail.bg   и   kiip@mail.bg


С предложенията за актуализация  на Наредба 2 може да се запознаете на следния линк:

» Предложение за актуализация на Наредба 2


 инж.Соня Велева

Председател на НПС "ВС" към КИИП


Прикачени документи

Още Съобщения

16/ 09/ 2021

Специализирано изложение и конференция "Дни на устойчиво отопление и строителство" гр.Смолян

15/ 09/ 2021

Информация за инициатива на New European Bauhaus 

07/ 09/ 2021

Представяне на електронна платформа на НАГ от арх. Здравко Здравков

01/ 09/ 2021

Извънредно Общо изборно събрание на РК на КИИП - Ямбол на 01.10.2021г.