Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Покана за участие в научна конференция

Уважаеми колеги,

По повод 100 години от рождението на проф. арх. Методи Писарски, катедра "Промишлени и аграрни сгради" към Архитектурния факултет на УАСГ организира Първа катедрена научна конференция, която ще се проведе чрез електронната платформа Microsoft Teams на 17 февруари 2022 г.

Мероприятието е отворено за преподаватели, докторанти, студенти и компании от архитектурно-строителния бранш.

С повече информация за тематичните направления, важните дати и условията за участие може да се запознаете от прикачената обява и на сайта на УАСГ (ТУК). В текста на обявата са вградени и линкове към заявленията за участие и шаблоните за изработване на докладите. Срокът за изпращане на заявление за участие с резюмета на доклади е 15 декември 2021 г.


Лице за контакт:
доц. д-р арх. Стефан Аспарухов
(Председател на Организационния комитет)
0885 28 98 58

 


Още Съобщения

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023 

22/ 11/ 2022

Национален семинар на тема: "Осветление в обществени и промишлени сгради", 07.12.2022 г., гр. Стара Загора

14/ 11/ 2022

Магистърска теза на инж.Борис Минков на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"