Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Проект на Наредба за ИД на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Уважаеми колеги,

На 02.06.2020 г. МРРБ предложи за обществено обсъждане 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Основните причини, които налагат извършване на промени в действащата Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г., са в резултат на променените обществено-икономически отношения.

Прикачени документи

Още Съобщения

10/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ОВКХТТГ" през 2019 г.

10/ 09/ 2020

Дневен ред на Отчетно-изборното общо събрание на НПС "ОВКХТТГ", 2020 г. 

24/ 08/ 2020

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2020г.

24/ 08/ 2020

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП, 2020 г.