Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Национално онлайн обучение на НПС "ТСТС", 10 май 2022 г.

Национална професионална секция "Транспортно строителство и транспортни съоръжения" (НПС "ТСТС") 

организира първото Национално онлайн обучение за колегите проектанти

Тема: Бетонови настилки за открити площи, предназначени за транспорт.

Лектор: инж. Тодор Анастасов 

10 май 2022 г.  от 15.00 часа 

Молим всички, които желаят да зададат предварително въпрос, свързан с темата, да напишат пост във фейсбук групата на Националната професионална секция "ТСТС"  или да изпратят мейл на:   parlakova@yahoo.com,         моб. 0887 270 549 - инж. Надежда Парлъкова, Председател на НПС "ТСТС"

Разбира се, в края на програмата, ще могат да се коментират различни въпроси и се надяваме да се получи интересна дискусия.

Обучението ще се проведе чрез платформата Webex чрез следния линк:

https://kiip.webex.com/kiip/j.php?MTID=mb2f5acd3e180c725e52d2c348407416b

УКАЗАНИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ С ЛИНК В СИСТЕМАТА “CISCO WEBEX”

1. Избирате линка за онлайн срещата/семинара.

2. Ако не сте го инсталирали, получавате предложение да инсталирате файла “webex.com”. Потвърждавате и инсталирате.

3. Отвежда Ви в страница за влизане с име и имейл адрес

4. В полето “Name” си написвате име и фамилия, най-добре на латиница.

5. В полето “Email address” написвате актуалния си имейл.

6. Активно става полето “Join as a guest”, избирате го.

7. Изчаквате зареждане на онлайн срещата. Избирате бутон “Join meeting”.

8. Изчаквате, ако онлайн срещата още не е започнала.

9. Има възможност да си пуснете видеокамерата с натискане на бутона “Show video”.

 


ПРОГРАМА на НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА НПС "ТСТС"

10 МАЙ 2022 , 15.00 ЧАСА 

 ОБХВАТ: БЕТОНОВИ НАСТИЛКИ

Лектор: инж. Тодор Анастасов

За лектора: Научен сътрудник и началник отдел "Обследване на пътища и мостове" в ЦЛПМ (сега Институт по пътища и мостове); координатор от страна на България във FEHRL - Форум на европейските национални пътно-изследователски лаборатории, член на „Сдружение на пътните инженери и консултанти” /СПИК/, на Управителния съвет на “Българска асоциация интелигентни транспортни системи "/БАИТС/ и председател на „Клъстер Инвеститори в Зарядна Инфраструктура и Електрически Превозни Средства“, експерт към Световната банка в областта на транспортната инфраструктура и зам. Министър в МРРБ със сектор технически правила и норми от май до юли 2021г.

 1 час - общи проблеми, принципи, решения и световен опит:

1.1. Обект на лекцията - бетонови настилки в населените места, крайпътни и промишлени обекти;

1.2. Идентифициране на националните проблеми;

1.3. Преглед и анализ на действащата нормативна уредба в страната;

1.4. Обобщение на текущия подход и решението на проблемите в нашата страна:

- законодателство;

- оразмеряване;

- изпълнение;

- контрол/ надзор;

- експлоатация.

1.5. Подход и решения - чужд опит.

 Почивка - 10 мин. - задаване на въпроси

 2 час - конкретни и подробни насоки

2.1. Оразмеряване на бетоновите настилки - методи и приложим софтуер – примери;

2.2. Изпълнение;

2.3. Контрол/надзор при изпълнение и въвеждане в експлоатация - възможни решения и обсъждане;

2.4. Предложения за обсъждане на необходими бъдещи промени в нормативната база.

 

Още Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти България - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.