Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Международен форум ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ: недвижимо културно наследство и енергийна ефективност, 29.11.2022, гр. София

Колеги,

На 29 ноември в София ще се проведе Международен форумИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕнедвижимо културно наследство и енергийна ефективност“.
Събитието е посветено на темата за опазването на недвижимото културно наследство в контекста на новата модерна рамка за енергийна ефективност. Акцент в програмата ще бъде участието на водещи специалисти от Италия, които ще споделят дългогодишния опит в тази област и възможностите му за приложение в България.

Организатори на събитието са: Посолството на Италия в България, ИЧЕАгенция София, Конфиндустрия България (сдружение на италианското предприемачество), в партньорство с Агенция CasaClima, Камара на Архитектите в България Регионална Колегия София Област и Камара на строителите в България.
Форумът включва еднодневна конферентна програма със специалисти от Италия и България и експозиционна част за фирми от сектора. Международното изложение ще даде възможност на фирмите да представят своите продукти и иновации, както и да намерят нови партньори от България и чужбина.

Програмата на събитието 
Спонсорски пакети
 
За регистрация като изложител, може да изпращате своите заявки на имейл segreteria@confindustriabulgaria.bg не по-късно от 18/11/2022г.
Участието Ви като посетител на изложението и конференцията е безплатнокато е необходима предварителна регистрация на следния ЛИНК до дата 24/11/22г 
Екипът на Конфиндустрия България остава на разположение за допълнителна информация на тел. tel. +359 2 45 000 12 и и-мейл segreteria@confindustriabulgaria.bg.

 

Още Съобщения

05/ 12/ 2022

Материали от проведеното на 28-29.11.2022 г. обучение за енергийните характеристики на сградите.

05/ 12/ 2022

Изменение на часовите ставки в чл. 19, ал.1 на Методиката за възнагражденията

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023