Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Магистърска теза на инж.Борис Минков на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"

Магистърска теза на инж.Борис Минков

на тема "Определяне на параметрите на натоварващи актуатори за силова стена чрез нелинеен статичен анализ"


КРАТКО РЕЗЮМЕ:

Национална сеизмична лаборатория е не само добра идея, а по-скоро нужда, както за развитието на нашите проектанти, научни изследователи и студенти, така и за   тяхното присъствие в сеизмичната научно-експериментална общност в Европа и света.
Магистърската теза разглежда едно от най-често използваните съоръжения при експериментални сеизмични тестове – Силова стена (Reaction wall – strong floor). Целта на доклада е да се определи капацитета на задвижващите механизми за подобно съоръжение в България, което все още е в идейна фаза. Това е постигнато чрез избор на подходящ ”Прототип“ върху който са извършени серия от линейни и нелинейни числени анализи.
Прототипът е стоманена офис-сграда на 3 етажа с рамки, работещи на огъване в едното направление (q=4) и рамки с центрично включени диагонали в другото (q=4). Aнализът на стабилизиращите системи е извършено чрез модален спектрален анализ, а оразмеряването им е извършено чрез капацитивната процедура предложена в ЕК8. Оразмереният вече прототип е подложен на нелинеен статичен (Pushover) анализ, от който са извадени капацитивните криви в двете направления. Това предоставя информация за преместванията и срязващата сила на всеки етаж, от които именно се определят капацитета (сила) и хода (преместване) на задвижващите механизми.

Магистърска теза: https://www.researchgate.net/publication/361418251 - Download full text PDF

Прикачени документи

Още Съобщения

05/ 12/ 2022

Материали от проведеното на 28-29.11.2022 г. обучение за енергийните характеристики на сградите.

05/ 12/ 2022

Изменение на часовите ставки в чл. 19, ал.1 на Методиката за възнагражденията

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023