Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

Уважаеми колеги,

По покана на декана на Архитектурния факултет на УАСГ проф. Орлин Давчев

и с партньорството на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

инж. Орлин Илиев,

автор на „Ръководство за проектиране и
изпълнение на зелени покриви и паркинг‐покриви“, издание на
Българската асоциация за изолации в строителството ще изнесе
Лекция
"Зелени (и сини) покриви и паркинг‐покриви"

13.12.2022 от 14:00 часа

в Аула Максима на УАСГ


Ще има и кафе Smile !

Информация за “чашата вино“ след лекцията "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви":

- мястото е зала "проф. арх. Попов" в непосредствена близост до Аула Максима

- началото е 15 минути след края на лекцията.


Прикачени документи

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ