Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Лекция на инж. Ментор Лунжи на тема: "Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите", 30.05.2023 г., УАСГ

Колеги,

По покана на Декана на Строителния факултет доц.д-р инж. Е. Абдулахад със съдействието на Посолството на Република Косово в България, на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и Регионална колегия на КИИП София-град,

инж. Ментор Лунжи,

носител на годишната награда на Камарата на инженерите в Черна гора за най-добра научно-професионална дейност за 2017 г.,

ще изнесе лекция на тема:

Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите

на 30.05.2023 г. от 13.00 часа 

зала 228 , УАСГ


Докладът ще бъде представен на английски език и превод няма да има.

Още Съобщения

19/ 05/ 2023

Лекция на инж. Ментор Лунжи на тема: "Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите", 30.05.2023 г., УАСГ 

16/ 05/ 2023

Конференция на тема "Иновативни решения за кръгово строителство", 25.05.2023 г., УАСГ

12/ 05/ 2023

Лекция на д-р инж. Николай Милев, катедра Геотехника на УАСГ, за посещението му в Турция след земетресението - април 2023 г., 16.05.2023 г

12/ 05/ 2023

Технически изисквания към сградите за защита от радон - презентации на инж. Ирена Колева