Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Лекция на инж. Ментор Лунжи на тема: "Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите", 30.05.2023 г., УАСГ

Колеги,

По покана на Декана на Строителния факултет доц.д-р инж. Е. Абдулахад със съдействието на Посолството на Република Косово в България, на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и Регионална колегия на КИИП София-град,

инж. Ментор Лунжи,

носител на годишната награда на Камарата на инженерите в Черна гора за най-добра научно-професионална дейност за 2017 г.,

ще изнесе лекция на тема:

Ролята на конфигурацията върху сеизмичното поведение на сградите

на 30.05.2023 г. от 13.00 часа 

зала 228 , УАСГ


Докладът ще бъде представен на английски език и превод няма да има.

Още Съобщения

09/ 07/ 2024

Дискусионен форум за Ролята на енергийните общности в България - технологии, бариери и решения, 18 юли 2024,  Дом на Европа,гр. София

04/ 07/ 2024

Предложения за промяна на Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП – Раздел 2

02/ 07/ 2024

На 18-19-20 октомври 2024г. в хотел „МАРИЦА ИЗТОК” на Старозагорски минерални бани ще се проведе  Национална конференция под надслов „ВОДАТА Е ЖИВОТ-2”, организирана от НПС „ВС“.

19/ 06/ 2024

Списание "БДС Компас"- безплатно онлайн издание на Българския институт по стандартизация