Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Заповядайте на Кръгла маса, организирана от КИИП - 17.06.2021 г. ,14.00 часа

Каним всички членове на КИИП на 17.06.2021 г.(четвъртък)  от 14.00 часа

да вземат участие в Кръгла маса с видео предаване в реално време

(video streaming)

на тема: КАЧЕСТВО В ПРОЕКТИРАНЕТО – АСПЕКТИ, ПРОБЛЕМИ,

                 1. Правоспособност и образование

                    1.1 Кой има право да проектира инвестиционни проекти?

                    1.2. Как се промени образованието на инженерите през последните

                          15 години?

                 2. Технологии на проектиране

                    2.1. Как се промени проектирането през последните 30 години?

                    2.2. Как се развиват новите технологии в проектирането?

                 3. Цени на проектирането и инженеринг

                    3.1. Как влияят цените на проектиране върху качеството?

                    3.2. Как влияе инженерингът върху качеството на проектирането?

                 4. Свободна дискусия

 

Очакваме Ви!

Включете се, коментирайте, задавайте въпроси!

ЛИНК към фейсбук-страницата на КИИП

https://www.facebook.com/kiipbg

Още Съобщения

08/ 08/ 2022

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за  “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция,организирана от НПС МДГЕ на  тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“ 

20/ 07/ 2022

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ 

19/ 07/ 2022

Информационно-дискусионна среща на тема:" Енергийната ефективност през новия програмен период 2021-2030",  28.07.2022