Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

КИИП организира Кръгла маса на тема "Преди да ни разтърси земетресението", 30.03.2023 г., ИЕЦ, София

КИИП организира Кръгла маса 

на тема „Преди да ни разтърси земетресението” 

в рамките на Архитектурно-строителната седмица -

 30.03.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа

в Интер Експо Център, гр.София

Ще има и предаване в реално време (Live streaming) на Фейсбук страницата на КИИП и там ще може да се пишат коментари или задават въпроси.

Заповядайте да обсъдим публично тази важна и актуална тема в следните пет основни направления:

1. Сеизмична опасност и сеизмичен риск

2. Закони и нормативи

3. Контрол и приемане на строежите

4. Обследвания и технически паспорти

5. Готовност на държавата

 На членовете на КИИП предлагаме ПОКАНА КИИП за безплатен вход, вкл. за изложението (приложения файл), която да се разпечата и попълни.

С попълнената покана имате право на безплатен вход еднократно при представянето й на входа на Интер Експо Център.


Прикачени документи

Още Съобщения

08/ 05/ 2024

Уебинар 1 на Хилти България - "Анкериране в зидария", 16.05.2024 г.

30/ 04/ 2024

Конференция "Обновената директива относно енергийните характеристики на сградите - възможности и предизвикателства", 15 май 2024 г.

29/ 04/ 2024

29-та Международна конференция "Иновации в енергетиката и околната среда", 14-15 май 2024 г.

16/ 04/ 2024

Съобщение относно избор на ръководство на НПС ГПГ към КИИП за мандат 2024-2028 г.