Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

КИИП организира Кръгла маса на тема "Преди да ни разтърси земетресението", 30.03.2023 г., ИЕЦ, София

КИИП организира Кръгла маса 

на тема „Преди да ни разтърси земетресението” 

в рамките на Архитектурно-строителната седмица -

 30.03.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа

в Интер Експо Център, гр.София

Ще има и предаване в реално време (Live streaming) на Фейсбук страницата на КИИП и там ще може да се пишат коментари или задават въпроси.

Заповядайте да обсъдим публично тази важна и актуална тема в следните пет основни направления:

1. Сеизмична опасност и сеизмичен риск

2. Закони и нормативи

3. Контрол и приемане на строежите

4. Обследвания и технически паспорти

5. Готовност на държавата

 На членовете на КИИП предлагаме ПОКАНА КИИП за безплатен вход, вкл. за изложението (приложения файл), която да се разпечата и попълни.

С попълнената покана имате право на безплатен вход еднократно при представянето й на входа на Интер Експо Център.


Прикачени документи

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес