Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

КИИП организира Кръгла маса на тема "Преди да ни разтърси земетресението", 30.03.2023 г., ИЕЦ, София

КИИП организира Кръгла маса 

на тема „Преди да ни разтърси земетресението” 

по време на Архитектурно-строителната седмица -

 30.03.2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа

в Интер Експо Център, гр.София

Ще има и предаване в реално време (Live streaming) на Фейсбук страницата на КИИП и там ще може да се пишат коментари или задават въпроси.

Заповядайте да обсъдим публично тази важна и актуална тема в следните пет основни направления:

1. Сеизмична опасност и сеизмичен риск

2. Закони и нормативи

3. Контрол и приемане на строежите

4. Обследвания и технически паспорти

5. Готовност на държавата

 На членовете на КИИП предлагаме ПОКАНА КИИП за безплатен вход, вкл. за изложението (приложения файл), която да се разпечата и попълни.

С попълнената покана имате право на безплатен вход еднократно при представянето й на входа на Интер Експо Център.


Прикачени документи

Още Съобщения

22/ 03/ 2023

Научно-приложна конференция "Строителните отпадъци като ресурс", 31.03.2023 г., ИЕЦ, София

21/ 03/ 2023

КИИП организира Кръгла маса на тема "Преди да ни разтърси земетресението", 30.03.2023 г., ИЕЦ, София

20/ 03/ 2023

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП,  2023 г.

14/ 03/ 2023

Покана за целодневно хибридно събитие с безплатна регистрация, организирано от BAU Academy на 21.03.2023г. от 09:30 ч.