Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения при трудни инженерногеоложки условия“

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023, организирана от НПС „МДГЕ“ и НПС „КСС“ по случай 20-годишнината от създаването на КИИП.

Тема:

„Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“

Място:

гр. Пловдив

Време:

20 – 22. 10. 2023 г.

 

 

Организационен комитет

 

Председател:

инж. Нейко Нейков

– РК Пловдив

Членове:

инж. Ася Божинова-Хаапанен

– РК София град

 

инж. Емил Бойчев

– РК Пловдив

ПОКАНА

ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА (виж в един от двата формата): DOC file, PDF file

Още Съобщения

08/ 09/ 2023

Онлайн конференция на английски език на тема "Енергиен преход", организирана от weTHINK.Energy Transition - 20.09.2023 г.

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

04/ 09/ 2023

Национална научно-приложна конференция (ННПК) – КИИП`2023 „Фундиране на сгради и съоръжения  при трудни инженерногеоложки условия“ 

18/ 08/ 2023

Анкета за изследване готовността за внедряване на СИМ/BIM в строително-инвестиционтния процес