Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съболезнователен адрес

Съболезнователен адрес от името на Национален клуб на строителите ветерани

Прикачени документи

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП