Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Инициатива за безвъзмездно инспектиране на пострадалите инфраструктура и сгради в района на наводненията в Карловско

Колеги,

Централното ръководство на КИИП  и членове на КИИП, които са били доброволци в отстраняване на щетите в пострадалите от наводнението райони в Карловско, подеха инициативата инженери безвъзмездно да инспектират пострадали инфраструктура и сгради в района на наводненията. Нашите специалисти ще подпомагат със своите знания и опит екипите, които извършват огледите.

ЦУ на КИИП ще поеме командировъчните разходи на доброволците.

Търсим специалисти-доброволци, които да правят огледи и да оценяват следните видове обекти:

  • Речни корита и напоителни канали
  • Пътища и подпорни съоръжения
  • Мостове и водостоци
  • ВиК съоръжения и мрежи
  • Ел. съоръжения и мрежи
  • Сгради

Доброволците трябва да притежават ППП.

Колеги с ОПП, които имат желание да участват, трябва да се „прикрепят“ към някого от същата специалност с ППП.

Необходимо е желаещите да изпратят на и-мейла на КИИП   kiip@mail.bg.

- трите си имена,

- регистрационен номер в КИИП,

- проектантска част (ХТС, ХМС, Конструктивна, Пътна, ВиК, Електро),

- проектантска правоспособност – ППП,

- регионална колегия, към която са членове,

- телефонен номер

 

Информирали сме МРРБ и ГД ПБЗН за нашата инициатива и очакваме органите, които осъществяват координацията и ръководството на дейностите, извършвани на терен в пострадалите райони, да ни предоставят повече информация.

Още Съобщения

24/ 11/ 2023

Уебинар 3 на ХИЛТИ България за 2023 г. - "Оразмеряване на анкери с отчитане на съдействието на армировката за срязващи усилия съгласно EN 1992-4" - 29.11.2023 г.

21/ 11/ 2023

Конференция с български и германски експерти на тема "Технологии и услуги за управление на водите в България", 5-7.12.2023 г.

21/ 11/ 2023

Покана за официално откриване паметник на Кольо Фичето

16/ 11/ 2023

Семинар за конструкции в градски райони, 22.11.2023 , УАСГ