Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Инициатива за безвъзмездно инспектиране на пострадалите инфраструктура и сгради в района на наводненията в Карловско

Колеги,

Централното ръководство на КИИП  и членове на КИИП, които са били доброволци в отстраняване на щетите в пострадалите от наводнението райони в Карловско, подеха инициативата инженери безвъзмездно да инспектират пострадали инфраструктура и сгради в района на наводненията. Нашите специалисти ще подпомагат със своите знания и опит екипите, които извършват огледите.

ЦУ на КИИП ще поеме командировъчните разходи на доброволците.

Търсим специалисти-доброволци, които да правят огледи и да оценяват следните видове обекти:

  • Речни корита и напоителни канали
  • Пътища и подпорни съоръжения
  • Мостове и водостоци
  • ВиК съоръжения и мрежи
  • Ел. съоръжения и мрежи
  • Сгради

Доброволците трябва да притежават ППП.

Колеги с ОПП, които имат желание да участват, трябва да се „прикрепят“ към някого от същата специалност с ППП.

Необходимо е желаещите да изпратят на и-мейла на КИИП   kiip@mail.bg.

- трите си имена,

- регистрационен номер в КИИП,

- проектантска част (ХТС, ХМС, Конструктивна, Пътна, ВиК, Електро),

- проектантска правоспособност – ППП,

- регионална колегия, към която са членове,

- телефонен номер

 

Информирали сме МРРБ и ГД ПБЗН за нашата инициатива и очакваме органите, които осъществяват координацията и ръководството на дейностите, извършвани на терен в пострадалите райони, да ни предоставят повече информация.

Още Съобщения

18/ 01/ 2023

Онлайн обучение на тема "Обществени поръчки – Как да избегнем често допусканите грешки от възложители и участници", 09.02.2023 г.

16/ 01/ 2023

На вниманието на НПС КСС и НПС ТСТС - Хибридно събитие, организирано от BAU Academy,.26.01.2023 г. 

11/ 01/ 2023

Ценово предложение за издаване на квалифициран електронен подпис (КУКЕП)  за членове на КИИП, 2023

10/ 01/ 2023

ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ