Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Инициатива за безвъзмездно инспектиране на пострадалите инфраструктура и сгради в района на наводненията в Карловско

Колеги,

Централното ръководство на КИИП  и членове на КИИП, които са били доброволци в отстраняване на щетите в пострадалите от наводнението райони в Карловско, подеха инициативата инженери безвъзмездно да инспектират пострадали инфраструктура и сгради в района на наводненията. Нашите специалисти ще подпомагат със своите знания и опит екипите, които извършват огледите.

ЦУ на КИИП ще поеме командировъчните разходи на доброволците.

Търсим специалисти-доброволци, които да правят огледи и да оценяват следните видове обекти:

  • Речни корита и напоителни канали
  • Пътища и подпорни съоръжения
  • Мостове и водостоци
  • ВиК съоръжения и мрежи
  • Ел. съоръжения и мрежи
  • Сгради

Доброволците трябва да притежават ППП.

Колеги с ОПП, които имат желание да участват, трябва да се „прикрепят“ към някого от същата специалност с ППП.

Необходимо е желаещите да изпратят на и-мейла на КИИП   kiip@mail.bg.

- трите си имена,

- регистрационен номер в КИИП,

- проектантска част (ХТС, ХМС, Конструктивна, Пътна, ВиК, Електро),

- проектантска правоспособност – ППП,

- регионална колегия, към която са членове,

- телефонен номер

 

Информирали сме МРРБ и ГД ПБЗН за нашата инициатива и очакваме органите, които осъществяват координацията и ръководството на дейностите, извършвани на терен в пострадалите райони, да ни предоставят повече информация.

Още Съобщения

04/ 10/ 2022

"Разговори за града" с участието на датския архитект Йеспер Дал, 06.10.2022 г., Софийска градска художествена галерия

26/ 09/ 2022

Покана от Националния институт за недвижимо културно наследство

16/ 09/ 2022

Инициатива за безвъзмездно инспектиране на пострадалите инфраструктура и сгради в района на наводненията в Карловско

16/ 09/ 2022

Преференциални условия за застраховка „„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“