Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Формуляри на доклади за оценка на съответствието по част "Конструктивна", съгласно чл. 142 (10) от ЗУТ, приети от ЦКТК на 19.05.2021 г.

Уважаеми колеги,

С приетите от ЦКТК Формуляри на доклади за оценка на съответствието по част "Конструктивна", съгласно чл. 142 (10) от ЗУТ  (RAR с три DOCX файла:I-II; III-IV; V-VI категории) можете да се запознаете на страницата на КИИП →  нормативна уредба → вътрешна → приета.

Още Съобщения

08/ 08/ 2022

Писмо от НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО относно информация за  “Сграда на старата ж.п. гара /т.нар. „Царска спирка“, с. Казичене, район Панчарево, Столична община – недвижима културна ценност“

05/ 08/ 2022

Покана за Национална научно-приложна конференция,организирана от НПС МДГЕ на  тема: 

„АКТИВНОСТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РИСКОВИ СВЛАЧИЩА“ 

20/ 07/ 2022

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В НОВАТА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО" КЪМ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ НА УАСГ 

19/ 07/ 2022

Информационно-дискусионна среща на тема:" Енергийната ефективност през новия програмен период 2021-2030",  28.07.2022