Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Формуляри на доклади за оценка на съответствието по част "Конструктивна", съгласно чл. 142 (10) от ЗУТ, приети от ЦКТК на 19.05.2021 г.

Уважаеми колеги,

С приетите от ЦКТК Формуляри на доклади за оценка на съответствието по част "Конструктивна", съгласно чл. 142 (10) от ЗУТ  (RAR с три DOCX файла:I-II; III-IV; V-VI категории) можете да се запознаете на страницата на КИИП →  нормативна уредба → вътрешна → приета.

Още Съобщения

01/ 07/ 2021

"Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви" с автор инж. Орлин Илиев

22/ 06/ 2021

Онлайн среща с авторите на Наръчника по строително право

21/ 06/ 2021

4МCAD 21 - Българската алтернатива на Autocad

18/ 06/ 2021

Годишно представяне на продуктите на GREE