Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Становище за продънване по Еврокод

Уважаеми колеги,

Във връзка с постъпили запитвания, обръщаме внимание, че съгласно актуалната версия на Еврокод EN 1992-1-1, продънващата сила, поемана с бетон и армировка се ограничава до 1.5 пъти от силата, поемана само с бетон.
Това изискване е въведено с коригендум през 2014 г. След това има още един коригендум през 2019 година, която е и актуалната в момента версия.
Ако имате регистрация в БИС, може да изтеглите безплатно коригендума от 2019 г. от ТУК.инж. Неделчо Ганчовски
Председател на НПС КСС към КИИП

Още Съобщения

05/ 12/ 2022

Материали от проведеното на 28-29.11.2022 г. обучение за енергийните характеристики на сградите.

05/ 12/ 2022

Изменение на часовите ставки в чл. 19, ал.1 на Методиката за възнагражденията

30/ 11/ 2022

Лекция "Зелени (и сини) покриви и паркинг-покриви" на инж. Орлин Илиев, 13.12.2022 г., УАСГ

23/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2023